Introduktion

Denna webbplats och relaterade underliggande webbplatser ägs och drivs av:
Strum Europe Limited
Strum Europe Limited här kallad S.E.L. är registrerad i England och är ett aktiebolag.

Dessa Användarvillkor, tillsammans med SM27-7 "Sekretesspolicy och Cookie Policy Statement", styr relationen mellan S.E.L. Webbsida Användare och alla dess tjänster som erbjuds via webbplatsen. Genom att skapa en användarprofil på webbplatsen och använda tjänsten bekräftar och godkänner du dessa villkor och accepterar att din personliga information behandlas i enlighet med S.E.L. Uttalande av personuppgifter i enlighet med uppgifterna.

Service

 • Tjänsten och webbplatsen är avsedda för underhållning för vuxna. Huvudsyftet med tjänsten är att ansluta dig till andra användare, så att virtuell kommunikation mellan dig och dessa användare kan göras via Tjänsten. Tjänsten är inte avsedd att etablera något annat än den nämnda kontakten, men du är fri att ordna en annan kontaktform, som är S.E.L. obehörig. Vi tillåter dock inte att du byter e-post och telefonnummer angående datasäkerhet med personer du inte känner till i förväg.
 • Det är nödvändigt att skapa en användarprofil på webbplatsen för att kunna använda tjänsten. Efter att ha skapat en användarprofil kommer det att vara möjligt att utbyta meddelanden med andra användare, förutsatt att du har tillräckligt med poäng på din användarprofil som beskrivs nedan.
 • Du måste vara 18 år för att skapa en användarprofil och använda tjänsten. Genom att acceptera dessa villkor och använd tjänsten, bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Om du (i) inte har fyllt 18 år, (i) accepterar inte innehållet på tjänsten och / eller (i) ligger utanför det geografiska område som tjänsten riktas till måste du omedelbart säga upp användningen av tjänsten och stäng din användarprofil på hemsidan. S.E.L. kan ta bort din användarprofil med omedelbar verkan och utan återbetalning av poäng eller pengar om du inte följer denna bestämmelse.
 • Du godkänner att information som du anger i din användarprofil är korrekt, korrekt och aktuell, inklusive att användarprofilen uppdateras regelbundet med ändringar i personlig information och / eller inställningar.
 • Under inga omständigheter ska du skapa en användarprofil i en andras namn eller skapa en falsk användarprofil. S.E.L. raderar sådana användarprofiler med omedelbar effekt.
 • Du är personligen ansvarig för konfidentialiteten för ditt användarnamn tillsammans med ditt lösenord för din användarprofil. Du håller härmed med och garanterar att du använder din användarprofil. Om du blir medveten om eller misstänker att obehöriga personer har varit medvetna om ditt lösenord eller tillgång till din användarprofil, bör du omgående meddela S.E.L. av detta i vår support email längst ner på supporten. Vi kommer omedelbart att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att begränsa sådan obehörig åtkomst och ändra ditt lösenord.
 • Du får inte avslöja någon kontaktinformation som telefonnummer, adress, efternamn, enhetlig resurslokaliserare, webbadress eller annan personlig information. S.E.L. förbehåller sig rätten att avvisa, ändra eller radera någon användarprofil.
 • S.E.L. kan skapa illusoriska användarprofiler på Tjänsten och kan skicka meddelanden på uppdrag av dessa. Det är därför inte möjligt att ordna en annan typ av kontakt, inklusive ett fysiskt möte mellan dig och sådana illusoriska användarprofiler. Den här tjänsten är avsedd för de profiler som behöver hjälp i sin sökning, antingen genom triggers för att starta en konversation med en illusorisk profil eller hitta en matchning som passar din profil perfekt.
 • S.E.L. kommer att göra sitt bästa för att tillhandahålla tjänsten på ett bra och professionellt sätt, men du bekräftar och accepterar att tjänsten ensam har de funktioner och funktioner som är tillgängliga när som helst via tjänsten, inklusive avbrott och / eller fel i tjänsten. Därför S.E.L. tillhandahåller inga garantier eller insättningar för Tjänstens funktioner och funktioner.
 • S.E.L. har rätt att - utan föregående meddelande och utan att ge dig någon form av ersättning eller annat, ändra, avbryta och / eller stänga tjänsten, en användarprofil och / eller webbplatsen och utan föregående meddelande underhåll och uppdatering av tjänsten.
 • För att kunna använda Tjänsten måste du ha nödvändig IT-utrustning och nödvändiga konfigurationer för korrekt användning av webbplatsen samt tillgång till Internet. Du rekommenderas att ha JavaScript-funktioner aktiverade och tillåta cookies och popup-fönster. S.E.L. arbetar för att göra tjänsten kompatibel med så många olika webbläsare. Du är således ansvarig för att du uppfyller alla nödvändiga systemkrav för användning av Tjänsten och / eller Webbplatsen. Din användning av Tjänsten och din förmåga att använda dess funktioner och innehållet som är värd eller tillgängligt via Tjänsten kan variera beroende på vilken enhet du använder, beroende på funktionalitet, tillgänglighet och kvalitet. S.E.L. är anpassad för både Android och iOS (iPhones) från IPhone 5 och uppdaterad.
 • Du är ensam ansvarig för utrustningen (inklusive Internetanslutning) som du använder för att komma åt tjänsten via webbplatsen och kommer att bära alla kostnader som uppstår genom att använda tjänsten via webbplatsen.
 • S.E.L. erbjuder olika tjänster relaterade till konversationer mellan användare som att skicka virtuella presenter och direkttext mellan användare som betalas med mynt.

Mynt och Betalning

 

 • För fullständig åtkomst till Tjänsten, inklusive att skicka och ta emot meddelanden, måste du ha mynt. När du skapar en användarprofil kan du få en av S.E.L. Ange antal mynt så att du kan lära känna tjänsten kostnadsfritt. S.E.L. har rätt att ändra antalet mynt som tilldelats vid tidpunkten för skapandet av användarprofiler, så du kan inte vara säker på att ha sådana mynt tilldelade vid tidpunkten för skapandet. Antalet poäng du håller kommer att visas från din användarprofil. Om du går tom för Mynt medan du skickar ett meddelande måste du köpa nya mynt innan meddelandet kan skickas.
 • Du kan köpa Mynt via Tjänsten till de priser som anges på hemsidan. Priserna är inklusive moms och andra skatter. S.E.L. förbehåller sig rätten att ändra de priser som anges på webbplatsen för mynt.
 • Betalning för mynt kommer att debiteras vid köp. Betalningsinformationen som du väljer att tillhandahålla för att köpa ett Mynt kommer att behandlas i enlighet med S.E.L. Deklaration av personuppgifter. Dina mynt är giltiga i 12 månader från inköpsdatumet.
 • Om du avbryter tjänsten med resultatet att du kommer att förlora mynt, kommer inte förlorade mynt att återbetalas. Om tjänsten avbryts av tekniska orsaker orsakade av S.E.L., är det möjligt att erhålla återbetalning för eventuella förlorade mynt i samband med en sådan uppdelning vid skriftlig förfrågan i vårt supportcenter.
 • INGEN PRIVAT RÄTT ATT KÖP, AV Mynt.
 • Du kan använda Tjänsten omedelbart efter köp av Mynt och acceptera och bekräfta att du förlorar din ångerrätt i enlighet med 18 § 2 mom. 2, nr 13) för ditt köp av mynt. Genom att köpa inköpspunkter och använda Tjänsten, avstår du härmed uttryckligen av ovan nämnda ångerrätt vid köp av dessa mynt. Det är inte möjligt att konvertera mynt till kontanter eller få återbetalade köpta mynt.

 

Material på tjänsten och relaterad hemsida

 

 • Du får inte använda material som foton, meddelanden eller annat material som andra användare har publicerat eller skickat till Tjänsten och Webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med angivna ändamål och / eller för annat än personligt bruk.
 • Du bekräftar och godkänner att Material som du har publicerat på Tjänsten och / eller Webbplatsen kan ses och användas av andra användare utan ansvar för S.E.L.
 • S.E.L. förbehåller sig rätten att vägra din och andra användares material på tjänsten och webbplatsen, till exempel. publicerade bilder utan dig och / eller andra användare får därigenom någon rätt till ersättning och / eller återbetalning.
 • Du får inte avslöja eller på annat sätt distribuera innehåll som kränker eller potentiellt kränker rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och dataskydd, som tillhör S.E.L., andra användare av Tjänsten eller någon tredje part via Tjänsten eller Webbplatsen. (ii) innehålla eller hänvisa till olagligt innehåll (iii) potentiellt skada S.E.L; (iv) innehåller innehåll som är förolämpande, offensivt, obscent, skadligt, våldsamt eller på annat sätt strider mot vad SM27-7 anser vara anständigt eller (v) annars olagligt eller olagligt. Du är alltså ansvarig för eventuella förluster och skador som orsakats av eventuella brott mot denna bestämmelse.
 • S.E.L. vederlägger så mycket som möjligt inget ansvar för skada eller någon typ av tjänst som tjänsten kan orsaka.
 • Du uppmuntras att anmäla alla former av olämpligt material till S.E.L. genom vår supportpost.

 

Skydd av personlig information

 

 • När du skapar en användarprofil och när du använder Tjänsten, ger du personlig information till S.E.L .. Denna information kommer att behandlas i enlighet med S.E.L. Deklaration av personuppgifter och tillämplig lag. För information om S.E.L.s insamling och användning av information och material, bekräftar och accepterar du att S.E.L. får avslöja all information du lämnar till oss om det krävs enligt lag eller av tredje part eller om vi uppskattar att sådan information är rimlig i förhållande till (i) att följa lagen, följa förfrågningar eller order från polisen eller i domstolsförfaranden (ii) för att skydda eller försvara rättigheter eller egendom av S.E.L. eller tredje part; eller (iii) skydda människors hälsa eller säkerhet, till exempel vid hot om våld mot någon person (inklusive dig som användare).
 • Om du behandlar personlig information om andra användare och / eller tredje part under din användning av Tjänsten är du alltid ansvarig för denna behandling. Du godkänner att behandlingen är i överensstämmelse med gällande lagar när som helst och åtar dig att ersätta S.E.L. för eventuella tredjepartsfordringar i det avseendet. Genom att acceptera dessa villkor erkänner du också att du aldrig kommer att använda kontaktinformationen för andra användare av Tjänsten för att skicka mail, brev eller andra oönskade meddelanden, förutom att skicka meddelanden via tjänsten.
 • Det är förbjudet att dela personlig information som telefonnummer, webbadresser eller e-postadresser med andra användare. S.E.L. förbehåller sig rätten att filtrera, ta bort eller (delvis) censurera sådana meddelanden. Vid förändring eller borttagning har användarna inte rätt till ersättning för eventuella kostnader för att skicka meddelandet.

 

Immateriella rättigheter

 

 • Alla rättigheter såsom upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter, namnrättigheter, databasrättigheter och relaterade rättigheter samt rättigheter till domännamn och know-how samt relaterade rättigheter ("immateriella rättigheter") som gäller tjänsten Webbplatsen och / eller den tillgängliga informationen, såsom texter, "look-and-feel" -mall för användarprofiler, videomaterial, ljudmaterial, visuellt eller fotografiskt material, tillhör endast SEL och / eller dess licensgivare (er).
 • Du får inte ladda ner, kopiera, ändra, tillämpa, publicera, använda eller på annat sätt använda objekten i avsnittet. nämnda immateriella rättigheter.
 • Din användarrätt till Tjänsten och Webbplatsen är begränsad till de syften som anges i dessa användarvillkor och ska alltid följa dessa användarvillkor.
 • Immateriella rättigheter till materialet Du har gjort tillgängligt för Tjänsten och / eller Webbplatsen, S.E.L. har automatiskt en fri, världsomspännande, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda i den mån det är nödvändigt för leveransen av Tjänsten.
 • S.E.L. har en central användardatabas som kan användas på flera webbplatser ägda och drivna av S.E.L .. Det material du har gjort tillgängligt på Tjänsten och / eller Webbplatsen kan därför visas på andra webbplatser än på Tjänsten och / eller Webbplatsen. Materialet som du gjort tillgängligt lagras i en databas, styrd av S.E.L. i enlighet med S.E.L. Deklaration av personuppgifter.
 • Du får inte på något sätt sabotera eller kringgå några tekniska och / eller organisatoriska begränsningsmekanismer installerade eller på annat sätt integrerade med Tjänsten. Om det konstateras att du har använt Tjänsten utan att köpa det önskade antalet mynt, S.E.L. har rätt att ta ut en rimlig avgift för denna användning och kan samtidigt blockera åtkomst till din användarprofil och kräva ersättning enligt engelsk lags allmänna regler, inklusive krav på ersättning för förlust och / eller skada.

 

Ditt och S.E.L. ansvar och skador för skada

 

 • Du är personligen ansvarig för din användning av Tjänsten och / eller Webbplatsen, liksom alla åtgärder (inklusive materialutlämning) som gjorts genom din användarprofil, samt till alla (följaktliga) val och / eller rättsliga åtgärder som utförs av Service och / eller webbplatsen. Du måste befria S.E.L. för alla tredje parts krav i detta hänseende.
 • Du är personligen ansvarig för - och kommer att behålla S.E.L. oskadlig - alla fordringar från tredje part, samt skador, förluster eller kostnader som uppkommer av S.E.L. som ett resultat av (i) ditt misslyckande med att följa avtal med S.E.L., (ii) åtgärder som du vidtagit under användningen av Tjänsten; (iii) olagliga eller olagliga handlingar av dig och / eller (iv) underlåtenhet att följa dessa villkor.
 • Du är personligen ansvarig för eventuella förluster och skador som kan uppstå till följd av (i) kontakt, (ii) avtalsavtal eller (iii) andra åtgärder med annan eller illusorisk användarprofil.
 • S.E.L. är inte ansvarig för förlust eller skada - både direkt och / eller indirekt - som ett resultat av din användning av Tjänsten och / eller Webbplatsen. S.E.L. har inget ansvar för innehållet i användarprofilerna på Tjänsten och att dessa användarprofiler således endast representerar de berörda användarnas synpunkter.
 • S.E.L. är inte ansvarig för webbplatser av affiliates som på sina webbplatser tar med annonser och / eller något relaterat till tjänsten och / eller webbplatsen.
 • S.E.L. ansvar i händelse av bristande överenskommelse med dig, en olaglig eller olaglig handling eller annan handling eller utelämnande av S.E.L. eller dess anställda, eller någon av S.E.L. "antas tredje part, är begränsad till ersättning för direkt skada. SELs ansvar för direkt skada är i varje fall (och i detta sammanhang betraktas som en serie sammanlänkade fall som ett fall) begränsat till det belopp (exklusive moms) som du har betalat till SM24-7 inom de senaste sex (6) kalendermånader upp till det särskilda fallet. S.E.L.s totala ansvar kan dock aldrig överstiga 3 700 kronor (exklusive moms). Direkt skada enligt denna bestämmelse omfattar endast:
  1. skada på egendom;
  2. rimliga utgifter för att säkerställa att tjänsterna av S.E.L. är i överensstämmelse med avtalet
  3. rimliga kostnader för att klargöra skadans orsak och omfattning i den utsträckning det finns direkt skada enligt denna bestämmelse,
  4. rimliga kostnader för att försämra eller begränsa skadan i den mån det kan bevisas att dessa kostnader har minskat omfattningen av direkt skada enligt denna bestämmelse.
 • S.E.L. ansvarar inte för skada annat än direkt skada som tidigare angivits inklusive följdskador som kan uppkomma till följd av eller i samband med något avtal med SEL, inklusive utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlust av förväntade besparingar eller annat liknande ekonomiskt förlust , inklusive förlust av goodwill eller rykte eller andra tillfälliga, indirekta eller återbetalningar, oavsett om du har gjort SEL medveten om möjligheten till sådan skada, ersättning eller förlust.
 • Trots ovanstående har du under inga omständigheter rätt till ersättning, ersättning eller annan ekonomisk ersättning, såvida du inte skriftligen rapporterar skadan på S.E.L. inom 60 dagar efter skadans uppträdande. Under alla omständigheter kommer din rätt till kompensation, ersättning eller annan ekonomisk ersättning att gälla i enlighet med något avtal med SEL, oavsett om det är en olaglig eller olaglig handling eller något annat, ett (1) år efter den händelse som ligger till grund för påståendet eller åtgärden.
 • Du bekräftar och godkänner att du har avstått från rätten att göra andra brottmakter som gäller för nuet.

 

Förfrågan om olagligt material och verksamhet

 

 • S.E.L. ansvarar inte för skador som orsakas av (olaglig) användning av Tjänsten och övervakar inte meddelandena som utbyts mellan dig och andra användare. I enlighet med följande förfrågningsförfarande, S.E.L. kommer att arbeta för att ta bort klart olagligt material och stoppa olagliga aktiviteter.
 • S.E.L. har upprättat ett förfarande för förfarandet där misstänkt olagligt material som finns på eller tillgängligt via Tjänsten och webbplatsen eller misstänkt olaglig verksamhet kan anmälas till S.E.L. Förfrågan och dokumentation därav måste skickas till följande e-postadress: support @ socialmedia24seven. com
 • S.E.L. förbehåller sig rätten att inte svara på en begäran om att blockera material eller avbryta en aktivitet om S.E.L. har anledning att tvivla på om den begärda förfrågan eller dokumentationen är korrekt eller om andra omständigheter rimligen motiverar detta. I detta sammanhang, S.E.L. kan kräva ett brittiskt domstolsord för att materialet eller verksamheten i fråga är olaglig.
 • S.E.L. är under inga omständigheter skyldig att vara part i någon tvist mellan den anmodande parten och tredje part.
 • Den anmodande parten måste behålla S.E.L. slarvig. för eventuella anspråk från tredje part i samband med eventuellt blockering eller borttagande av material eller upphörande av verksamhet. Denna ersättningskrav gäller även för skador och kostnader som S.E.L. lidit eller uppkommit i samband med ett sådant krav, inklusive (utan begränsning) advokatarvoden. S.E.L. respekterar och skyddar den anmodande partens rätt till datasäkerhet. All information som mottas av S.E.L. i samband med en anmälan behandlas i enlighet med S.E.L. Deklaration om personuppgifter och kommer endast att användas vid behandlingen av denna begäran.

 

Duration and disposal

 

 • Det går inte att återbetala några insättningsmynt i din användarprofil om du slutar använda tjänsten och / eller radera eller inaktivera din användarprofil.
 • Om S.E.L. anser det motiverat, S.E.L. kan när som helst - utöver sina andra befogenheter och utan föregående meddelande, begränsa, avbryta eller stänga din tillgång till Tjänsten, ta bort din användarprofil tillfälligt eller permanent, ta bort material, skicka varning, avsluta eller vägra att tillhandahålla tjänster, särskilt men inte uteslutande, om
  1. Du följer inte dessa villkor;
  2. Dina handlingar efter S.E.L. "Utsikt kan leda till skada eller ansvar för dig själv, andra användare av Tjänsten, tredje part eller S.E.L.
  3. S.E.L. avstår från ansvar enligt artikel. 10 som ett resultat.
 • Om du slutar använda tjänsten och / eller radera eller inaktivera din användarprofil eller S.E.L. utför de beskrivna åtgärderna, kommer din rätt och tillgång till tjänsten att utgå omedelbart och S.E.L. kommer att ta bort din användarprofil och / eller ta bort material som publicerats av dig. S.E.L. har fortfarande rätt att använda allt material som publiceras på Tjänsten och / eller din webbplats enligt artikel. S.E.L. kommer på begäran av dig att ta bort eller anonymisera material som publiceras på tjänsten och / eller webbplatsen till dig. S.E.L. är inte skyldig att avslöja material till dig och / eller konvertera material på begäran.

 

Övriga avsättningar

 

 • S.E.L. kan ändra och / eller komplettera dessa villkor när som helst. Anmälan av ändringar av dessa villkor kommer att ges per. post eller via Tjänsten och träda i kraft 14 dagar efter ett sådant meddelande. Den senaste versionen av Villkoren kan alltid ses genom Tjänsten och på hemsidan. Om du fortsätter att använda Tjänsten för sådana ändringar / tillägg till dessa villkor, godkänner du de samtidiga och oåterkalleliga ändringarna / tilläggen. Om du inte kan acceptera de ändrade och / eller kompletterade Villkoren, kan du säga upp din användning av Tjänsten i enlighet med att du tar bort din användarprofil, varefter du inte längre kan använda Tjänsten.
 • Om det verkar som om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är eller kommer att vara ogiltiga, påverkar detta inte giltigheten eller äktheten i de övriga bestämmelserna i denna, vilket således fortfarande är fullt tillämpligt. I ett sådant fall, S.E.L. kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen (eller ogiltig) med en giltig, så långt som möjligt, eftersträva syftet och domslutet enligt den ogiltiga bestämmelsen (de ogiltiga bestämmelserna).
 • S.E.L. har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part och, om så är fallet, meddelar dig det.
 • Dessa Villkor och Service och eventuell användning av Tjänsten regleras av brittisk lag.
 • Varje tvist mellan dig och S.E.L. avseende dessa Villkor, Service och / eller Webbplats samt eventuella avtal som är associerade med dessa Villkor, Tjänst och / eller Webbplats, eller något resultat därav, samt alla frågor som härrör från detsamma ska lösas av de vanliga brittiska domstolarna .

 

Om du har några klagomål angående tjänsten, S.E.L. kan kontaktas med kontaktuppgifterna nedan.

support@socialmedia24seven.com

 

 

Sekretess och cookies

Bli affiliate

Villkor

Vanliga frågor